UTRECHT.IS

In de meeste verhalen zit een kern van waarheid. Alleen hoe groot deze kern is blijft altijd maar de vraag. Helaas is het van alle tijden dat hotemetoten proberen halve waarheden op te leggen aan in hun ogen ondergeschikten. In de naam van het zo genaamde heilige is dan blijkbaar alles geoorloofd.

Na het verliezen van de slag bij Ane heeft Bisschop Wilbrand van Oldenburg in 1230 gepoogd middels een straf expeditie alle haarden van verzet tegen het bisschoppelijke verzet op te ruimen. Het huis in Ansen werd verwoest en het gehele gebied tussen Ruinen en de Reest werd platgebrand. Mogelijk zijn toen ook het vermoedelijk klooster van Pesse en Hunebed van Steenbergen nabij Zuidwolde weg gevaagd.

De bevolking vluchte weg naar het grote Kinholtsbos en het Echtense veen welke nu Hoogeveen vormen. Ook tijdens de Tachtigjarige Oorlog bleef men de belasting met harde hand innen en teisterden regelmatig werkloze huurlingen Zuid West Drenthe. In de tweede wereld oorlog dreven de inwoners van Hoogeveen de bezetter tot waanzin toen onder andere de NSB burgemeester werd geliquideerd.

Wij nodigen iedereen uit om samen met ons het glas te heffen op het Noaberschap.
Reserveer hier uw gratis kaartje.

Kinderen t/m 12 jaar hebben altijd gratis entree en hoeven niet te reserveren.
Voor hen is er o.a. een springkussen, popcorn en schminken op zaterdagmiddag 3 september.

Gebruikte literatuur: Zuidwolde zoals het was.