a tribute to:

Geachte muziek vrienden,

Buiten muziek en gezelligheid zijn wij ook liefhebber van onderstaand artikel in onze grondwet.

Artikel 1

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Stiekem beschouwen wij Drenthe als bakermat van alle cultuur. Vandaar dit jaar ook 6 bands uit het deel van Drenthe dat geen Nederland heet.

Blijkbaar had Sylvana Simons in het voorjaar van 2017 geen politieke aanhang in geheel Nederland . Want wij kwamen artikel 1 niet tegen op ons stemformulier en op de verkiezingsborden langs de weg. Omdat wij altijd denken in oplossingen hebben wij met boven vermelde A2 poster de eventuele vrije plaatsen op de verkiezingsborden ingevuld. 

Hiermee hebben we ons inziens een subtiel begin gemaakt met ons eerbetoon aan de 3 vermelde bands. Je kunt ons inziens beter iemand een eer bewijzen door aan te bieden het stokje (deels) over te willen nemen dan om de droom te verliezen een gelijkwaardige  status te bereiken.

Wij hebben de bands van Occultfest  2017 met nadruk gevraagd een eerbetoon aan de 3 vermelde bands of een gelijkwaardig icoon te verwerken in hun optreden. Het is aan de bands en vrijwilligers hoe dit verzoek vorm te geven. Wel staat vast dat de oude garde gerust over zijn of haar pensioen mag gaan nadenken want er staan voldoende enthousiaste bands klaar om het stokje over te nemen. We horen dan ook graag van ons publiek hoe zij Occultfest en de aanloop er naar toe hebben beleefd.

Beauty is in the eye of the beholder.