In 1227 wonnen de Drenten de slag bij Ane net over de grens in Overijssel . Helaas werd deze overwinning zwaar gewroken. Doordat onze (voor)ouders hebben opgepast en streden tegen onderdrukking leven wij in vrijheid en welvaart.  Omdat dit niet vanzelfsprekend is vieren wij jaarlijks dat er nog veel water door het Oude diep mag stromen voordat ons dit word ontnomen. Wie denkt in vrijheid gelooft niet klakkeloos in de illusies van deskundigen, leert van ervaringen en  stippelt zijn eigen weg  uit.  Angst is over het algemeen een slechte raadgever.

See you @ Occultfest 2016