METALBATTLE/OCCULTFEST MMXIX

Aangezien veel van onze vaste bezoekers en vrijwilligers regelmatig een editie van Occultfest overslaan, leek het ons als bestuur ook een prima idee een jaar extra te nemen om de 17de editie van het Occultfest te organiseren. Occultfest 2002 en 2003 zijn indertijd als besloten feest georganiseerd. Hierdoor kan OCCULTFEST 2019 een alles overstreffende 15de samenwerking met de gemeente Hoogeveen worden.

We hebben de Gemeente Hoogeveen aangeboden mee te denken hoe deze mijlpaal te vieren. Het huidige voornemen is om een programma op donderdagavond aan het festival toe te voegen. Op deze avond stellen wij ons unieke podium graag beschikbaar aan de Hoogeveners die niet specifiek de kunstvorm Metal beheersen.

Om het aankomende talent extra te stimuleren denken we er sterk over na om Occultfest te verplaatsen naar het laatste weekend van de schoolvakantie. Tevens wordt de connectie tussen de Metal Battle en Occultfest in 2019 sterk vergroot en wordt de publieksprijs geprolongeerd.

Als bestuur organiseren wij Occultfest naast ons werk, gezin en dergelijke. Dit geldt over het algemeen ook voor onze vrijwilligers. Hierdoor is het middels onze oorspronkelijke bandcommissie en promotie-apparaat onmogelijk voldoende bezoekers te trekken zonder het Occultfest concept te schaden. Middels 3 crowdfunding campagnes hebben wij onze bezoekers en vrijwilligers betrokken bij de programmering en promotie. De ervaringen hiermee hebben ons doen besluiten ons oorspronkelijke donateurschap in een futuristisch jasje te steken.

De verlammende vanzelfsprekendheid van een jaarlijks Occultfest hebben we met het verstrijken van 2017 achter ons gelaten. Des te meer donateurs en vrijwilligers voor Occultfest 2019 des te sterker het advies richting het bestuur van stichting Occultfest.

Wij hopen zeer spoedig onze voornemens om te zetten in een concrete datum voor Occultfest MMXIX. Als er geen gekke dingen gebeuren willen we deze tijdens U!TdagenD HOOGEVEEN presenteren. Hier verstrekken we graag meer informatie en de mogelijkheid met ons van gedachten te wisselen

Waarom dit poster ontwerp?
-Om de connectie met de Metal Battle weer te geven!
– Niets is 100% vanzelfsprekend!
– Denk vaker in kansen en minder in belemmeringen
Waarom weer een leus?
Wij vinden het belangrijk dat iedereen zelf mag en kan bedenken wat hij of zij wil. Voor degenen die denken in de vanzelfsprekende algoritmes van deze tijd wordt er reeds voldoende georganiseerd.

Voor degenen die liever zelf iets bedenken, beleven of willen ontdekken is Occultfest waarschijnlijk een fantastisch festival.

Ervaringen uit het verleden bieden geen garanties maar vormen wel een aardige beeld voor de toekomst zie historie

Waarom een donateur systeem?
-Samen met onze bands en vrijwilligers hebben we altijd maar één doel nagestreefd. Dit was om samen met de bezoekers van Occultfest er een fantastisch feest van te maken.

Middels het reserveren van gratis kaarten en het houden van enquêtes hebben we dit altijd goed vorm kunnen geven. Helaas kreeg het systeem van de gratis kaartjes een verlammende werking op ons festival.

Als de datum definitief is start de mogelijkheid donateur te worden van Occultfest 2019. Alle donateurs worden automatisch lid van de bandcommissie. Voor 10 euro kun je donateur worden. Wees er snel bij want afhankelijk van het animo gaan we de prijs van het donateurschap mogelijk verhogen. Omdat iedereen de kans heeft voor 10 euro donateur te worden kunnen we zonder schroom de entreeprijs afstemmen op de programmering. Het is namelijk niet uitgesloten dat bij een nagenoeg unaniem advies vanuit de bandcommissie de volledige reservepot wordt geïnvesteerd in het programma voor Occultfest 2019.

Wat is het futuristische jasje?
In de statuten van stichting Occultfest is onderstaand doel omschreven:

– Het promoten van alternatieve muziek, denkwijzen en technologieën middels onder andere het jaarlijkse Occultfest.

Wij willen ons ondertussen beproefde bandcommissie forum nog verder verbeteren en toegankelijk maken voor alle donateurs en vrijwilligers. De premium bandcommissieleden krijgen extra mogelijkheden.

Waarom Donateur worden?
-hiermee kun je ons onder andere bedanken voor alle reeds georganiseerde edities.
– des te meer donateurs des te meer mogelijkheden voor Occultfest.
– als donateur word je een speciale bezoeker en heb je invloed op de programmering van Occultfest voor maar 10 euro
– word deelnemer aan een unieke experiment.
Wat wijzigt er voor onze vrijwilligers?
Naast alle donateurs worden in principe ook alle vrijwilligers, finalisten Metal Battle 2018 en winnaars Metal Battle voorronden 2019 lid van de bandcommissie van Occultfest 2019.

Alle vrijwilligers met interesse in de bandcommissie die aangeven weer gelijkwaardig aan hun afgelopen edities te helpen voegen wij toe. Alle nieuwe vrijwilligers en vrijwilligers zonder duidelijke historie vragen wij een indicatie inzake de beschikbaarheid ten behoeven van Occultfest 2019 door te geven. Alle vrijwilligers met een bovengemiddelde staat van dienst krijgen een bijpassende zwaarder wegende stem in het geheel.

Hoe wij dit exact gaan invullen hangt mede af van de hoeveelheid donateurs. Bij de evaluatie van Occultfest 2019 onderbouwen we aan de aanwezige geïnteresseerden onze gemaakte keuzes.

Wat wijzigt er voor onze oorspronkelijke bandcommissie leden?
Buiten het vervallen van de programmeringsvergaderingen wijzigt er in principe weinig. Wel proberen we het bandcommissie forum en de doorlopende peiling nog verder te verbeteren.
Net als bij occultfest2017 neemt het bestuur op basis van de meningen op het bandcommissie forum en de uitkomsten van de peiling een besluit. Zie premium bandcommissie lid.
Waarom extra samenwerking Occultfest en Metalbattle?
Stichting Occultfest is al sinds 2006 bij de Metal Battle betrokken en vormt sinds 2014 naast een Drentse Voorronde en een Veldslag Noord samen met stichting Noord Geldersch Metaal ook de overkoepelende organisatie van de Metal Battle. Omdat alle aan de Metal Battle gerelateerde organisaties graag bands ondersteunen met meer toekomst dan historie ligt samenwerking voor de hand.

Naast alle donateurs worden in principe ook alle vrijwilligers, finalisten Metal Battle 2018 en winnaars Metal Battle voorronden 2019 lid van de bandcommissie van Occultfest 2019.

Een band uit de Metal Battle kan natuurlijk niet zijn eigen band beoordelen of een stem uitbrengen op zich zelf. Een stem op een eventueel concurrerende optie betekend ook een stem op je zelf zodat je eventuele voorsprong gegarandeerd blijft.

Het aanmelden voor de Metal Battle heeft hiermee nog meer voordelen. Het blijft natuurlijk voor elke band zijn eigen keuze wel of niet mee te doen aan de Metal Battle.

Hoe werkt de bandcommissie?
Alle bandcommissie leden krijgen de mogelijkheid alle aangemelde bands te beoordelen. Degenen die aangeven een aanzienlijk deel hiervan te willen beoordelen krijgen in overleg een soort premium lidmaatschap van de bandcommissie. Middels deze beoordelingen bepaald het bestuur de selectie voor de peiling
Alle bandcommissie leden mogen middels een peiling doorgeven welke bands uit de selectie ze graag willen zien. In de eerste ronde gaat het vooral om de duurdere opties t.o.v. meer regionaal talent. Is het animo te gering ten opzichte van de gagewens dan valt de betreffende optie weg en komt de stem mogelijkheid weer vrij. In de opvolgende ronden komen er opties en stem mogelijkheden bij. Wij proberen het tot 3 stemronden + eventuele extra ronden bij een wegvallende optie te beperken.
Waarom deze vorm van democratie?
Ons inziens werkt democratie alleen bij enigszins gelijke inbrengen en enigszins gelijke kennis van zaken. In het verleden hadden wij een van te voren vast gestelde bandcommissie en namen de mening van onze vrijwilligers en donateurs middels twee peilingen mee in ons keuze voorde programmering. Helaas blijkt deze vorm niet dynamisch genoeg in deze tijd.

Door meer (parttime) bandcommissie leden en doorlopende peiling is 1 of 2 vaste programmeringsvergaderingen geen optie meer. Net als in 2017 neemt het bestuur aan de hand van de inbreng van de bandcommissie haar besluit. Bij de evaluatie van Occultfest 2019 onderbouwen we aan de aanwezige geïnteresseerden onze gemaakte keuzes. Alle bandcommissie leden zijn hier in overleg vanzelfsprekend ook welkom.

Heeft het voor niet specifieke metal fans zin om mee te doen aan de bandcommissie ?
Bij alle optionele bands vind je de eventuele toelichtingen op de beoordelingen door alle bandcommissie leden. Ook bestaan er de opties Sfeer en Popband.

Ook komen er enkele Tribute bands in de keuze lijst.

Kies je voor Popband dan geef je aan dat de meest gekozen optie op dat moment ongeacht de gage wens in principe jouw voorkeur heeft.

Kies je voor Sfeer dan geef je aan dat een dure headliner wat jouw betreft niet specifiek noodzakelijk is. Eventuele hieruit volgende besparingen op het muziek budget leiden mogelijk tot voordeeltjes voor de Sfeer Stemmers.

Sfeer kun je te allen tijde omzetten in een andere optie.

Tot wanneer kan ik donateur worden en mijn stem uit brengen?
Je kunt bandcommissie lid worden tot enkele dagen voor het moment waarop we de speeltijden prognose publiek maken. Wel wordt de keuze mogelijkheid afhankelijk van de status van de programmering beperkter. Op een bepaald ogenblik kun je maar bij max 2 stemmogelijkheden kiezen voor een band die op dat ogenblik nog niet onder voorbehoud is geprogrammeerd. Bij de rest dien je te kiezen voor sfeer, popband of een band die op dat moment reeds (onder voorbehoud) is geprogrammeerd.
Wat is het te volgen tijdschema?
Afhankelijk van de hoeveelheid Bandcommissieleden en de gezamenlijke inzet hiervan bepalen we het tijdschema en opzet van Occultfest. De interactie tussen bestuur en bandcommissie wordt hierop ook afgestemd.
Heeft het zin als reeds geprogrammeerde band nog donateurs te werven?
Ja zeker.

De plaats in de speeltijden prognose blijft mede afhankelijk van de hoeveelheid ontvangen stemmen. In theorie kunnen geringe verschuivingen in de hoeveelheid stemmen aantrekkelijke verschillen opleveren. Tevens maak je door meer aanwezige fans extra kans op de publieksprijs.

Hoe vergroot ik de kans om als band op Occultfest geprogrammeerd te worden?
Het grootste deel van de bands die wij programmeren melden zich online via www.occultfest.nl aan als geïnteresseerde band voor Occultfest.

Voor bands waarbij Occultfest onderdeel van een tour uitmaakt lopen de contacten regelmatig via een tour manager. Voor de overige bands laten we de contacten bij voorkeur lopen via één van de bandleden. Dit om ons gezamenlijk doel om er samen met de fans één groot feest van te maken niet uit het oog te verliezen.

Hiernaast zullen we naast een deel van de winnaars van de Metal Battle enkele bands benaderen die de bandcommissie graag ziet spelen. Omdat het zelf benaderen van een band vaak een tijdrovend en geldverslindend verhaal wordt benaderen wij alleen bands waarvan de bandcommissie ons een duidelijk en kansrijk advies geeft. Bij een gelijkwaardig animo vanuit de bandcommissie heeft een band die zich zelf aanmeldt altijd de voorkeur van uit het bestuur. Bands die belangeloos spelen of de gage wens ten opzichte van het animo vanuit de bandcommissie gunstig is staan het hoogst op de lijst. Bands die we kennen vanuit de Metalbattle en/of die hun backline beschikbaar willen stellen hebben een streepje voor in de strijd om een plek op Occultfest te bemachtigen.

Hoe vergroot ik de kans om als fan mijn favoriete bands op Occultfest te zien?
-Hoe meer donateurs des te meer mogelijkheden.
-Als bandcommissie lid kun je middels een wervende toelichting op jouw beoordeling mogelijk de overige bandcommissie overtuigen de betreffende band goed te beoordelen en in de peiling hier op te stemmen.
-Alle premium bandcommissie leden kunnen ook hun gewenste bands kenbaar maken richting de gehele band commissie.
-In de peiling stem je 1 of meerdere malen op de betreffende band
-Je mag als bandcommissie lid natuurlijk ook je favoriete band sponsoren.

Door de gage wens te verminderen met de toegezegde sponsor bedragen stijgt de betreffende band op de lijs.

Indien we de band onder voorbehoud hebben geprogrammeerd verzoeken wij jouw zsm het toe gezegde bedrag over te maken. Hebben we de toegezegde bedragen tijdig binnen en houd de band zicht ook aan de gemaakt afspraken dan vervalt in principe het voorbehoud en mag je de band als geprogrammeerd beschouwen.

Hoe word ik premium bandcommissie lid en wat houd dit in?
-Iedereen die aangeeft een aanzienlijk deel van de aangemelde bands te willen beoordelen word in overleg premium bandcommissie lid.
-De beoordelingen van de bandcommissie leden die voldoende van de (toegewezen/overeengekomen) bands beoordelen nemen we specifiek mee in de samenstelling van de keuze lijsten van de peiling.
– De beoordelingen en toelichting in het bandcommissie forum ziet het bestuur als belangrijke aanvulling op de uitkomsten in de peiling.
-De premium bandcommissie leden hebben meer info en mogelijkheden op het online bandcommissie forum.
-De premium bandcommissie leden kunnen geschrapte opties voorzien van aanbeveling terugzetten voor een herwaardering.
– De premium bandcommissie leden krijgen meer inzicht in het verloop van de programmering.
– Beoordeel een band gerust met een 6 zonder toelichting als je deze band niet kunt of wilt beoordelen of niet interessant lijkt voor Occultfest. Lager beoordelen mag maar dan wel met een duidelijke toelichting waarom deze band niet optioneel is. Vind je een band optioneel maar heb je geen specifieke aanbevelingen. Geef deze dan een 7 zonder toelichting. Hoger beoordelen mag altijd maar dan wel graag met een aanbevelende toelichting. Een toelichting mag natuurlijk ook gerust bij een 6 of een 7. Maar het is zeker geen wedstrijd hoe zeik ik een band af. LET OP! Alle bandcommissie leden kunnen de toelichtingen per band bekijken. Het cijfer en de naam van het betreffende bandcommissie lid is alleen zicht baar voor de premium bandcommissie leden
Moet ik mijn band zowel voor Occultfest als de Metal Battle aanmelden?
– Je aanmelding voor Occultfest heeft in principe geen invloed op de kansen in de metal Battle. Wil je mee doen aan de Metal Battle dan moet je je aanmelden voor de Metal Battle op www.metalbattle.nl
– De winnaars van de MB voorronden voegen wij toe aan de optionele bands voor Occultfest indien deze zich zelf nog niet heeft aangemeld. Als dit reeds is gedaan kan een deel van de bandcommissie leden mogelijk reeds geïnteresseerd geraakt zijn om je te bekijken bij de MB voorronde of veldslag. Hoe eerder je op het bandcommissie forum zichtbaar bent des te groter de kans dat je positief opvalt.