Inventarisatie Crowdfunding

Open("DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=$db"); if($_GET[id] != "" && $_GET[code] != "") { $email = $_GET[id]; $code = $_GET[code]; $datum2= date("j-m-y G:i"); //registratie $rs = $conn->Execute("SELECT * FROM reservering WHERE email = '$email' AND code = $code"); $fv = $rs->Fields("id"); if(@is_numeric($fv->value) == TRUE) { $voornaam = $rs->Fields("voornaam"); $achternaam = $rs->Fields("achternaam"); $naam = $rs->Fields("naam"); $donatie = $rs->Fields("donatie"); $email = $rs->Fields("email"); $opmerking = $rs->Fields("opmerking"); $mailBody = "Hallo $voornaam $achternaam, Zeer mooi dat u $donatie euro over heeft om $naam te zien op Occultfest. geplaatste opmerking : $opmerking We houden u op de hoogte welke crowdfunding campagne door gaat. via onderstaande link kunt u eventueel ook extra opties doorgeven. http://www.occultfest.nl/content/form24.php Met vriendelijke groeten namens Stichting Occultfest, Winanda Altena Gegevens stichting Occultfest: Wijsterseweg 2 7901 TC Hoogeveen bestuur@occultfest.nl tel: 06-54607891"; $mailHeaders = "From: \"Occultfest\" \nReply-To: \"Occultfest\" "; mail($email, "Occultfest", $mailBody, $mailHeaders); $query = "UPDATE reservering SET verify = 'yes', code = '0' , datum2 = '$datum2' WHERE email = '$email' AND code = $code"; $rs = $conn->Execute($query); print("
uw wens is nu bekend bij de bandcommissie.

Hartelijk bedankt!
Occultfest."); } else { print("
Er is iets fout gegaan.
Stuur even de e-mail naar bestuur@occultfest.nl

Excuses voor het ongemak."); } } else { //controle op het doorvoeren van het formulier if($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='POST') { //controle op het invullen van de velden if($_POST[email] == "") { print("
Er wordt U verzocht het veld E-mail in te vullen.
U wordt nu terug gestuurd naar het aanmeldingsformulier. "); die(); } //alle 3 velden zijn ingevuld. voer gegevens else { $items = "0123456789"; $active_code = ""; srand((double)microtime() * 1000000); for ($f = 1; $f <= 6; $f++) { $code .= substr($items, (rand() % (strlen($items))), 1); } if($_POST[opmerking] == "") { $_POST[opmerking] = "geen"; } $_POST[datum]= date("j-m-y G:i"); $_POST[datum2]= 0; $_POST[naam] = htmlspecialchars($_POST['naam'], ENT_QUOTES); if($_POST['opmerking'] == "") { $_POST['opmerking'] = "geen"; } else { $_POST[opmerking1] = htmlspecialchars($_POST['opmerking'], ENT_QUOTES); $opm2 = $_POST[opmerking];} $email = $_POST[email]; $_POST[user] = strstr($email, '@', true); $rs = $conn->Execute("INSERT INTO reservering (naam, email, user, voornaam, achternaam, donatie, opmerking, datum, datum2, verify, code) VALUES ('".$_POST[naam]."','".$_POST[email]."', '".$_POST[user]."','".$_POST[voornaam]."','".$_POST[achternaam]."', '".$_POST[donatie]."', '".$_POST[opmerking1]."', '".$_POST[datum]."', '".$_POST[datum2]."','no', '$code')"); print("
Bedankt voor uw wens. U ontvangt binnenkort via

".$_POST[email]."

een mail met een bevestigingslink. Door deze link aan te klikken word uw wens doorgespeeld naar de bandcommissie van Occultfest.
Indien het boven genoemde emailadres niet correct is verzoeken wij u opnieuw het formulier in te vullen.
"); $id = $_POST[email]; $mailBody = " Hallo ".$_POST[voornaam]." ".$_POST[achternaam]." Graag je wens om ".$_POST[naam]." op Occultfest 2017 te zien voor ".$_POST[donatie]." euro bevestigen via onderstaande link. http://www.occultfest.nl/content/form24.php?id=$id&code=$code $opm2 Indien er ten onrechte gebruik is gemaakt van uw e-mail adres hiervoor onze excuses. met vriendelijke groeten namens stichting Occultfest, Winanda Altena Gegevens stichting Occultfest: Wijsterseweg 2 7901 TC Hoogeveen bestuur@occultfest.nl tel: 06-54607891"; $mailHeaders = "From: \"Occultfest\" \nReply-To:"; mail($_POST[email], "Occultfest", $mailBody, $mailHeaders); } } //formulier else { print("
We ontvangen aan de ene zijde de wens naar grotere bands en passende geluidskwaliteit en lichtshow.
Aan de ander zijde verzoekt men ons de gemoedelijkheid, prijzen en het talentpodium te handhaven.
Uit een andere hoek komen weer verzoeken om douches, camperplekken, toelating eigen eten en drinken op de camping.
Helaas groeit er geen geldboom op het Occultfest terrein en moeten wij ook keuzes maken.
De geest is wel gewillig maar het vlees is zwak.
En heeft de schoonfamilie of de baas toch meer invloed dan Occultfest.
Dus er moet boter bij de vis wil men wensen omzetten in mogelijkheden.
Naast het gebruikelijk donateurschap willen we nu ook de mogelijkheden tot crowdfunding onderzoeken.

Graag aangeven welke wens jij hebt voor Occultfest en welke donatie je er tegen over wilt zetten.
Om het systeem werkbaar te houden graag één wens per keer doorgeven.

LET OP!


Je dient je wens middels een link die je ontvangt via het opgegeven e-mail adres te bevestigen.


voornaam:
achternaam:
gewenste band of voorziening:
geboden donatie: Selecteer
E-mail:
Opmerking:

Crowdfunding Campagne 2016"); } } // sluit de geopende objecten af $conn->Close( ); ?>